Εκδηλώσεις - Συνέδρια

  • Event Date: Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015
Στη Λάρισα στις 24 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η κεντρική ημερίδα διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ – ΑΤΕΙΘ – Η δυναμική του συστήματος μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα. Επιδράσεις στη βιοποικιλότητα». Στην ημερίδα συμμετείχαν επιστήμονες, πολιτικοί αλλά κυρίως κτηνοτρόφοι, οι οποίοι παρακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικές με τις διάφορες διαστάσεις του συστήματος…
  • Event Date: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi placerat ante in ullamcorper feugiat. Fusce condimentum dapibus quam, eu tempor arcu ullamcorper vel. Nulla vel metus enim. Nulla luctus tellus id orci aliquet rhoncus. Ut id finibus ligula. Phasellus laoreet efficitur metus. Duis at scelerisque elit. Aenean ut ipsum elit.…
  • Event Date: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi placerat ante in ullamcorper feugiat. Fusce condimentum dapibus quam, eu tempor arcu ullamcorper vel. Nulla vel metus enim. Nulla luctus tellus id orci aliquet rhoncus. Ut id finibus ligula. Phasellus laoreet efficitur metus. Duis at scelerisque elit. Aenean ut ipsum elit.…
  • Event Date: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi placerat ante in ullamcorper feugiat. Fusce condimentum dapibus quam, eu tempor arcu ullamcorper vel. Nulla vel metus enim. Nulla luctus tellus id orci aliquet rhoncus. Ut id finibus ligula. Phasellus laoreet efficitur metus. Duis at scelerisque elit. Aenean ut ipsum elit.…
  • Event Date: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi placerat ante in ullamcorper feugiat. Fusce condimentum dapibus quam, eu tempor arcu ullamcorper vel. Nulla vel metus enim. Nulla luctus tellus id orci aliquet rhoncus. Ut id finibus ligula. Phasellus laoreet efficitur metus. Duis at scelerisque elit. Aenean ut ipsum elit.…