ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017)