ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (5-6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017)

 

 

 

Οργάνωση ημερίδας στη Βλάστη Κοζάνης. (Αύγουστος 2017. Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Κτηνοτροφίας.)