Μετακινούμενη Κτηνοτροφία-Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων από την ίδρυσή του το 2015 ξεκίνησε τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και το 2017 έγινε η εγγραφή της στον αντίστοιχο εθνικό κατάλογο . Παράλληλα, από κοινού  με Ιταλία και Αυστρία υποβλήθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας εκ μέρους του Υπουργείου στην UNESCO για αναγνώριση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας ως παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ο στόχος επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2019.

Η συνεργασία του Δικτύου με τη Διεύθυνση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου συνεχίζεται σε άριστο επίπεδο και όλα τα μέλη του Δικτύου εκφράζουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα αμέριστη συμπαράσταση.

Το Δίκτυο έχοντας ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του πολυλειτουργικού ρόλου της μετακινούμενης κτηνοτροφίας θα συνεχίσει τις ποικίλες δραστηριότητες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μέχρι σήμερα έχει οργανώσει –συμμετάσχει στις παρακάτω δράσεις:

Οργάνωση ημερίδας στη Βλάστη Κοζάνης .( Αύγουστος 2017 .Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Κτηνοτροφίας .)

Οργάνωση ημερίδας στα Θεοδώριανα Άρτας .( Αύγουστος 2018 .Μετακινούμενη Κτηνοτροφία ,Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά . Ο δρόμος προς την OUNESCO )

Συνάντηση εργασίας από κοινού με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών  Ερευνών του ΕΛΓΟ (Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2016. Ο πολυλειτουργικός  ρόλος της μετακινούμενης κτηνοτροφίας. Διατήρηση και Βιωσιμότητα σε Ελλάδα και Τουρκία )

Συμμετοχή σε ημερίδα  της Τράπεζας Πειραιώς για το περιβάλλον ( Νοέμβριος 2017.Αθήνα.Η διαχρονική συμβολή της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου .)

Συμμετοχή στη δεύτερη συνάντηση του European shepherds Network  ( Γαλλία , Σεπτέμβριος 2017 .)

Συμμετοχή στο Money Show (Θεσσαλονίκη ,Απρίλιος 2018 .Μια σύγχρονη προσέγγιση του μετακινούμενου συστήματος εκτροφής .)

Συμμετοχή σε ημερίδα στα πλαίσια των εκδηλώσεων « Δημήτρια» (Θεσσαλονίκη,Οκτώβριος 2018 .)

Οργάνωση ημερίδας στα Άγραφα Ευρυτανίας (Ιούλιος 2019 .Διαδρομές και Πολιτισμός της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας .Ο δρόμος προς την UNESCO . Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά .)

Έκδοση έγχρωμου οκτασέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία

Για το 2020 λόγω της πανδημίας αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για 6η Μαΐου στην Αθήνα ,ημερίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.Σε ότι αφορά στην πραγματοποίηση της προγραμματισμένης  4ης συνάντησης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων στον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδας θα υπάρξει σχετική ενημέρωση προσεχώς.

 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις στη Βλάστη Κοζάνης.

vlasti kozanis 1 

vlasti kozanis

Παρασκευή μανουριού και του ιταλικού τυριού Caciocavalo από Έλληνες και Ιταλούς κτηνοτρόφους.