Νέα - Ανακοινώσεις

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων από την ίδρυσή του το 2015 ξεκίνησε τη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναγνώριση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και το 2017 έγινε η εγγραφή της στον αντίστοιχο εθνικό κατάλογο . Παράλληλα, από κοινού  με Ιταλία και Αυστρία υποβλήθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας…
Οργάνωση ημερίδας στα Άγραφα Ευρυτανίας (Ιούλιος 2019. Διαδρομές και Πολιτισμός της Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας. Ο δρόμος προς την UNESCO. Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά.)   Από την 3η συνάντηση μετακινούμενων κτηνοτρόφων στα Άγραφα   Παρασκευή τυριού pecorino και φέτας από Ιταλούς και Έλληνες κτηνοτρόφους στα Άγραφα.
Οργάνωση ημερίδας στα Θεοδώριανα Άρτας. (Αύγουστος 2018. Μετακινούμενη Κτηνοτροφία, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο δρόμος προς την OUNESCO)   Από τη 2η συνάντηση μετακινούμενων κτηνοτρόφων στα Θεοδώριανα Άρτας. Παρασκευή του παραδοσιακού τυριού τσαλαφούτι στα Θεοδώρινα Άρτας.
      Οργάνωση ημερίδας στη Βλάστη Κοζάνης. (Αύγουστος 2017. Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Κτηνοτροφίας.)