Συνεργαζόμενοι Φορείς - Ομάδα Έργου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΓΚΑ

Συμμετέχοντες φορείς και Ομάδα Έργου

Ανάδοχος Φορέας

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Διαιτολογίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής

Συντονιστής: Δρ. Βασιλική Λάγκα, Καθηγήτρια ΑΤΕΙΘ

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Δρ. Βασίλειος Σκαπέτας, Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Δρ. Δημήτριος Χατζηπλής, Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Δρ. Βασίλειος Μπαμπίδης, Αν. Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Δρ. Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος, Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Δρ. Σταυρούλα Κυρίτση, Καθηγήτρια Εφαρμογών ΑΤΕΙΘ
Δρ. Ιωάννης Μητσόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Κυριακή Μαζαράκη, ΕΠικ. Καθηγήτρια ΑΤΕΙΘ
Βασίλειος Μίχας, Καθηγητής Εφαρμογών ΑΤΕΙΘ
Δρ. Δημήτριος Λουκοβίτης, Γεωπόνος – Ζωοτέχνης
Δρ. Francois Vallerand, INRA, France
Χαράλαμπος Πίτερης, Γεωπόνος – Ζωοτέχνης MSc, ΠΕ Ρεθύμνου, Περιφέρεια Κρήτης
Ιωάννης Γρηγοριάδης, Γεωπόνος MSc
Δρ. Ιωάννης Κάτανος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΤΕΙΘ
Θεονύμφη Σπιθούρη, Τεχνολόγος Γεωπόνος
Ελισάβετ Πάλλα, Τεχνολόγος Γεωπόνος MSc
Ηλίας Πατρινός, Φοιτητής Ζωικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ
Χασάν Μπαντάκ, Φοιτητής Ζωικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ

Συνεργαζόμενοι φορείς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας- Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Εργαστήριο, Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας

Συντονιστής: Μαρία Καρατάσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Δρ. Ζωή Παρίση, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Δρ. Ιωάννης Ισπικούδης, Συντ. Καθηγητής ΑΠΘ
Δρ. Παρασκευή Σκλάβου, Δασολόγος, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δρ. Παναγιώτα Κωστοπούλου, Δασολόγος, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δρ. Γεωργία Γαλιδάκη, Δασολόγος
Δρ. Άννα Σιδηροπούλου, Δασολόγος, ΕΔΙΠ ΑΠΘ
Δήμητρα Ράπτη, Δασολόγος, Δασολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
Στέφανος Ισπικούδης, Δασολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ
Δημήτριος Καψάλης, Δασολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ
Ζαχαρίας Γεωργούσης, Φοιτητής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Στεφόπουλος, Φοιτητής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Αχιλλέας Ρούφης, Φοιτητής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Σουλτάνα Χατζηαγόρου, Φοιτήτρια Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Δρ. Αθανάσιος Ράγκος, Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος
Άννα Σιάσιου, Κτηνίατρος MSc, Υπ. Διδάκτωρ ΔΠΘ

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα», Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: Δρ.Αντώνιος Ζδράγκας, Διευθυντής Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Δρ. Γεώργιος Σαμούρης, Ερευνητής Α΄ Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών
Δρ. Ευγενία Μπεζιρτζόγλου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Δρ. Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Δρ. Σταύρος Πλέσσας, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Βιργινία Γιαντζή, Τεχνολόγος, Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών
Δρ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος, Κτηνίατρος, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αριστείδης Γιαννής, Κτηνοτρόφος

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΝΕΙΑ

Ζαφείρης Άμπας, Αν. Καθηγητής Ζωοτεχνίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ