Σύνδεσμοι

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις στο διαδίκτυο με φορείς και ιστότοπους που σχετίζονται με την έρευνα, την καθημερινή πρακτική και τους πολλαπλούς ρόλους της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Downloads

Πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού σχετικού με την μετακινούμενη κτηνοτροφία, τα ποιμενικά συστήματα παραγωγής και γενικότερα θέματα γεωργοκτηνοτροφικού ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φόρμα εγγραφής

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να γίνετε κι εσείς μέλος του Δικτύου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολυμεσικό Υλικό

Βίντεο, τραγούδια και πολιτιστικά στοιχεία

Παρουσιάσεις

Video

Φωτογραφίες