Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων συμμετέχει στη 2η Συνάντηση του European Shepherds Network (Γαλλία, 21-23 Σεπτεμβρίου)

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων συμμετέχει στη 2η Συνάντηση του European Shepherds Network (η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία στο Koblenz της Γερμανίας τον Ιούνιο του 2015). Η συνάντηση οργανώνεται από το CORAM και θα λάβει χώρα 21-23 Σεπτεμβρίου στο St. Flour της Γαλλίας. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν από το σύνολο των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται η ποιότητα των ευρωπαϊκών βοσκοτόπων και η πρόσβαση των εκτατικών κτηνοτρόφων σε αυτούς και η τωρινή κατάσταση σχετικά με την εκτροφή σπάνιων και αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο (http://shepherdnet.eu/)


The Network of Transhumant Farmers will participate to the 2nd meeting of the European Shepherds Network. This European gathering is organized by CORAM, a member of European Shepherds Network, in Saint-Flour (South of France) on 21-22 SeptemberThe main focus is on the situation of pasture resources across Europe and also on autochthonous sheep and goat breeds of Europe. For more information see here or visit the website (http://shepherdnet.eu/).