Ημερίδα Μετακινούμενης Κτηνοτροφίας στον Αθανάσιο Διάκο Δήμου Δελφών Π.Ε.Φωκίδος