Τίτλος Τελευταίας ανακοίνωσης Δοκιμαστικός

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός που ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη χώρα, επιστήμονες (ζωοτέχνες, γεωργοοικονομολόγοι, αγροτοκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντικοί επιστήμονες, λιβαδοπόνοι κ.ά.), πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και των πολλαπλών ωφελειών που αυτή συνεπάγεται

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός που ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη χώρα, επιστήμονες (ζωοτέχνες, γεωργοοικονομολόγοι, αγροτοκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντικοί επιστήμονες, λιβαδοπόνοι κ.ά.), πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και των πολλαπλών ωφελειών που αυτή συνεπάγεται

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός που ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη χώρα, επιστήμονες (ζωοτέχνες, γεωργοοικονομολόγοι, αγροτοκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντικοί επιστήμονες, λιβαδοπόνοι κ.ά.), πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και των πολλαπλών ωφελειών που αυτή συνεπάγεται

Το Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων είναι ένας μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός που ξεκίνησε στις αρχές του 2015. Μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη χώρα, επιστήμονες (ζωοτέχνες, γεωργοοικονομολόγοι, αγροτοκοινωνιολόγοι, περιβαλλοντικοί επιστήμονες, λιβαδοπόνοι κ.ά.), πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας και των πολλαπλών ωφελειών που αυτή συνεπάγεται